Čo riešime

Využívanie lokálnych zdrojov namiesto transportu surovín

Extrakcia kovov, polokovov a nekovov

Odstraňovanie kontaminácie a nežiadúcich prímesí vo forme kovov

Recyklácia zlievarenských pieskov

Zvyšovanie kvality priemyselných minerálov

In-situ remediácia kontaminovanej pôdy

In-situ remediácia a zapĺňanie starých banských diel

Ex-situ čistenie kontaminovanej pôdy a sedimentov

On-site čistenie a spracovanie splaškových kalov

Biologická produkcia organických kyselín v priemyselnom meradle

Ekologická produkcia Biostimulantov

Využívanie banských odpadov