Čo riešime

Biologická produkcia organických kyselín

Rastúce používanie chemických hnojív a pesticídov ohrozuje životné prostredie a ľudské zdravie. Biodiverzita pôdy sa neustále ochudobňuje a pôdny mikrobióm je postupne likvidovaný. Rastliny rastúce na takejto pôde zostávajú nezdravé a slabé, čo následne opäť vedie k zvýšenému používaniu pesticídov a hnojív – začarovaný kruh.

Výsledkom takejto činnosti  je kontaminácia nášho jedla. Nové štúdie a dostupné údaje ukazujú, že 85 % našich potravín už obsahuje pesticídy. Pesticídy spôsobujú krátkodobé nepriaznivé účinky na zdravie nazývané aj akútne účinky, ako aj chronické nepriaznivé účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť mesiace alebo až roky po expozícii. Niekedy vplyvom pesticídov dochádza k zrúteniu sa celých potravinových reťazcov čím sa opäť znižuje biodiverzita. Ich zvyšky sa navyše dostávajú do ovzdušia a sú nami vdychované. 

Je nevyhnutné obmedziť používanie pesticídov a nahradiť ich pomocou biologických prípravkov šetrných k životnému prostrediu. Najsľubnejšia pre ochranu  plodín je aplikácia mikrobiálnych metabolitov. Na to sa dajú použiť organické kyseliny, ktoré vznikajú pri biolúhovaní minerálov a sú obsiahnuté v produkte ekofertile® alebo pri biolúhovaní primárne silicifikovaných zvyškov hornín po ťažbe uhlia a sú obsiahnuté v produkte microfertile®.

V posledných rokoch boli preukázané baktericídne, fungicídne a nematocídne účinky pre rôzne organické kyseliny. Ukázalo sa, že použitie týchto kyselín urýchlilo vývoj rastlín a zvýšilo výnosy. Prekážkou praktickej aplikácie týchto jednoduchých, netoxických a lacných prípravkov je chýbajúca priemyselná výroba spomínaných organických kyselín v požadovanej kvalite.

Organické kyseliny pridávajú do pôdy organické látky, ktoré stimulujú pôdny mikrobiálny život a úrodnosť pôdy. To vedie k lepšiemu príjmu živín rastlinami, zlepšenej koreňovej hmote a lepšiemu rastu, ako aj vyššej kvalite a vyšším výnosom rastlín. Prispievajú k stabilizácii pôdnej štruktúry, ako aj k iónovej výmene, pufrovaniu (stabilizácii pH pôdy), schopnosti zadržiavať vodu a živiny v pôde. Sú preto dôležité pre udržanie a zvýšenie úrodnosti pôdy.

Tieto organické kyseliny sú vyrábané v našom procese biolúhovania. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov  – a takto produkujeme organické kyseliny vo viacerých biolúhovacích projektoch v rámci EU.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať – Náš leták o využívaní biotechnológií v poľnohospodárstve nájdete tu a leták o organickej reaktivácii pôdy tu – a môžete sa pozrieť aj na dôkaz účinnosti našich biostimulantov: Skúmanie skrytej hodnoty ťažobného odpadu.