Čo riešime

Ekologická výroba Biostimulantov

Sterilné rastové prostredie – najmä v pôde – nespĺňa ciele ekologického poľnohospodárstva. Sterilita je výsledkom nedostatku mikroorganizmov v pôde. Dôsledkom je ochudobňovanie biodiverzity pôdy, pokles úrodnosti pôdy a obsahu uhlíka, nižšia schopnosť zadržiavať vodu, narušenie kolobehu plynov a živín, znížená degradácia škodlivín, nepriepustnosť, záplavy, erózia a zosuvy pôdy. Degradácia pôdy má priamy vplyv na kvalitu vody, ovzdušia a potravín a má negatívny vplyv na biodiverzitu a zmenu klímy.

Mikroorganizmy podporujú nielen zdravie rastlín, ale aj zdravie ekosystému ako celku. V prvom rade dodávajú ovociu a zelenine chuť a zohrávajú kľúčovú úlohu pri spracovaní a prijímaní živín rastlinami. Bez nich sú rastliny náchylnejšie na choroby a ťažko vstrebávajú živiny. Stále sa zvyšujúci trend používania chemických hnojív a pesticídov vedie k postupnej degradácii pôdnej mikroflóry.

Tomu sa dá čeliť obnovou pôdnej mikroflóry pomocou bio|m|stimulantov alebo organických pôdnych aditív. Naše produkty ekofertile®microfertile® obsahujú organické kyseliny spolu so živými baktériami priaznivými pre pôdu a ich adekvátnou výživou.

Pôdne baktérie sú veľmi dôležité v bio-geochemických cykloch a už desaťročia sú využívané pre rastlinnú výrobu. Hlavnými funkciami týchto baktérií sú:

  • zabezpečenie živín pre rastliny;
  • stimulácia ich rast, napr. prostredníctvom produkcie rastlinných hormónov;
  • kontrola alebo inhibícia aktivity rastlinných patogénov;
  • zlepšenie pôdnej štruktúry a
  • bio-akumulácia  alebo  mikrobiálne lúhovanie anorganických látok.

Interakcie medzi rastlinami a mikróbmi v rizosfére zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri premene, mobilizácii a rozpúšťaní živín z obmedzeného množstva živín dostupných v okolitom prostredí a následnom prijímaní základných živín rastlinami, aby sa dosiahol ich úplný genetický potenciál. V súčasnosti sa používanie biologických prípravkov ako prísady do chemických hnojív na zlepšenie výnosu plodín v integrovanom systéme riadenia živín rastlín stáva čoraz populárnejším. 

Naše bio|m|stimulanty sú vyrábané pomocou procesu biolúhovania, ktorý je registrovaný ako patent EÚ pre ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, osvedčeným vo viacerých biolúhovacích projektoch uskutočnených EU.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať – Náš leták o využívaní biotechnológií v poľnohospodárstve nájdete tu a leták o organickej reaktivácii pôdy tu – a môžete sa pozrieť aj na dôkaz účinnosti našich bio|m|stimulantov: Skúmanie skrytej hodnoty ťažobného odpadu.