Čo riešime

In-situ sanácia (kyslé banské vody) a zásypy starých banských lokalít

Problémy so stabilitou a vytekanie kyslých banských vôd sú pozostatkom banskej činnosti, ktorá poškodzuje nielen naše životné prostredie a zdravie, ale aj  zaťažuje rozpočty firiem a obcí. Problémy so stabilitou nie je možné vyriešiť bez úplného zasypania baní – ale betón, ktorý sa na to používa, je v mnohých prípadoch drahý, jeho výroba nie je šetrná k životnému prostrediu a nezodpovedne plytvá čoraz vzácnejšími primárnymi zdrojmi (piesok). Neutralizáciu vytekajúcich kyslých banských vôd naproti tomu nikdy nemožno vyriešiť neustálym pridávaním vápna alebo neustálym odčerpávaním a čistením vytekajúcej vody. Globálne náklady na súčasnú a budúcu úpravu kyslých banských vôd dosahujú takmer 100 miliárd USD

Jediným rozumným riešením je zaplniť nestabilné bane prírodnými materiálmi a zároveň zastaviť ďalšie vytekanie kyslých banských vôd.

Spoločne s jej partnermi FB Flüssigboden a Köster naša spoločnosť ekolive vyvinula a ponúka vhodnú technológiu: Zaplnenie starých baní súčasne s reverzným biolúhovaním, ktorý je zodpovedný za zrážanie kovov namiesto ich rozpúšťania – čo vedie k stabilizácii úniku kyslých banských vôd a trvalo zabraňuje tvorbe nových kyselín (Biomineralizácia). Naše bakteriálne konzorciá microlive®, ktoré sú schopné precipitovať kovy, sú – viazané v tekutej pôde vyrobenej z prírodných materiálov – sú zároveň do baní privádzané so špeciálne vyváženými živinami ekocomplex® a organickými prísadami; týmto sa v jednom kroku zabráni vytekaniu kyslých banských vôd a po stuhnutí tekutej pôdy sa stabilizujú  podzemné priestory . 

Stabilizácia kyslých banských vôd pomocou baktérií sa doteraz používala len ex-situ. Na druhej strane účinok našich bakteriálnych konzorcií microlive®, ktoré sú viazané v tekutej pôde so svojimi špeciálne vyváženými živinami, bol potvrdený v podmienkach in-situ. Preto sme požiadali o  EÚ patent na stabilizáciu životného prostredia a zapĺňanie starých banských diel.
 

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať – alebo si môžete stiahnuť nás prospekt.