Čo riešime

Miestne zdroje ako náhrada za dovoz

EÚ spotrebuje 25-30% z celosvetovej ťažby rúd , ale vyťaží len 3%. Dôvodom je nízke podiel vysokokvalitných a čistých minerálov v ložiskách v EÚ, čo vedie ku kriticky vysokej závislosti od dovozu z iných krajín. Neustále zvyšujúci sa dovoz surovín zároveň vedie k drahému transportu na veľké vzdialenosti čo významne zvyšuje produkciu CO2, ktorú čoskoro nebude môcť zaplatiť nikto. V dôsledku toho vznikajú ďalšie environmentálne riziká, buď lokálne z dôvodu konvenčných nebezpečných ťažobných a spracovateľských metód alebo v dodávateľských krajinách, kde sa nikto nestará o dodržiavanie minimálnych štandardov a noriem. 

Používanie a skvalitnenie miestnych zdrojov (primárnych alebo sekundárnych) minerálov a kovov prostredníctvom ekologických procesov dokáže znížiť riziko a závislosť od dovozu  a súčasne znížiť environmentálne riziká súvisiace s ťažbou.

Biolúhovanie s využitím našich bakteriálnych konzorcií microlive® a vhodne prispôsobených živín ekocomplex® slúži na uvoľnenie  nežiadúcich prímesí  (kovy, polokovy a iné prvky). Priemyslené minerály môžu byť vyčistené, kvalita lokálnych zdrojov zvýšená, a to všetko bez poškodenia životného prostredia.

Biomining je rozšírený už 50 rokov, ale nanešťastie sa používa hlavne na získavanie medi a zlata zo sulfidických rúd. Približne 5 % celosvetovej ponuky zlata a 20 % medi sa v súčasnosti ťaží pomocou biominingu. Navyše sa okrem medi a zlata zo sulfidov získava aj kobalt, nikel, zinok a urán – možnosti však ďaleko širšie než tieto prvky a sulfidy.

Naše bakteriálne konzorciá microlive® dokážu extrahovať veľké množstvo kovov, polokovov a nekovov z rôznych surovín (oxidy, silikáty, hydroxidy, uhličitany atď.) ekologickým spôsobom. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov a  potvrdili jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.