Čo riešime

Odstraňovanie kovových nečistôt a nečistôt

Nežiaduce prímesi vo forme kovov a kontaminanty, ako sú potenciálne toxické prvky (PTE), bránia správnemu priemyselnému využitiu minerálov alebo predstavujú vysoké riziko, ak sú prítomné v životnom prostredí (pôda, sedimenty).

Tomu problému sa dá čeliť technológiou, ktorá je ekonomická aj ekologická pri odstraňovaní nečistôt s cieľom vyčistiť minerály a naše životné prostredie.

Biolúhovanie s využitím našich bakteriálnych konzorcií microlive® a vhodne prispôsobených živín ekocomplex® slúži na uvoľnenie  nežiadúcich prímesí  (kovy, polokovy a iné prvky), pre zvýšenie kvality priemyselných minerálov a čistenie životného prostredia.

Naše bakteriálne konzorciá microlive® dokážu extrahovať veľké množstvo kovov, polokovov a nekovov z rôznych surovín (oxidy, silikáty, hydroxidy, uhličitany atď.) ekologickým spôsobom. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov a  potvrdili jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch. 

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.