Čo riešime

Sanácia kontaminovaných lokalít in-situ

Odhaduje sa, že v EÚ je 2,8 milióna kontaminovaných lokalít. Zo 650 000 registrovaných lokalít bolo doteraz rekultivovaných len 10 %. Od roku 2001 bolo rekultivovaných len 5 000 lokalít, no zároveň sa vytvorilo 75 000 nových kontaminovaných lokalít. Nové kontaminované miesta pribúdajú rýchlejšie, ako sme schopní ich rekultivovať. Tieto lokality sú priamou hrozbou pre naše zdravie.

Sanácia takýchto kontaminovaných lokalít je spojená s obrovskými technickými a ekonomickými ťažkosťami pri odstraňovaní nebezpečného znečistenia, predovšetkým s vysokými nákladmi na samotnú sanáciu a v neposlednom rade nemožnosťou úplnej dekontaminácie. Súčasné technológie nie sú vhodné na sanáciu in situ (na mieste) alebo na veľké objemy pôdy alebo sedimentov.

To možno napraviť novými inovatívnymi technológiami, ktoré umožňujú jednoduchú aplikáciu in-situ: Bioremediácia pomocou našich bakteriálnych konzorcií microlive®  a  vhodne navrhnutými živinami ekocomplex® dokáže uvoľňovať potenciálne toxické prvky (PTP) a rozkladať toxické zlúčeniny (napr. PCB, BaP, PAU, kyanidy, fenoly atď.).

Technológia je založená na schopnosti mikroorganizmov mobilizovať prvky zmenou ich oxidačného čísla a metabolizovať toxické zlúčeniny v prirodzenom cykle prvkov (napr. uhlíkový cyklus), čo vedie k úplnej detoxikácii substrátu (pôda, voda, sediment). Toxické zlúčeniny sú nebezpečné pre ľudí, ale nie pre baktérie. Mikroorganizmy ich dokážu využívať  ako zdroje uhlíka, dusíka alebo iných živín pre rast. Pôvodná molekula  (napr. molekula kyanidu z C a N) sa katabolickým procesom premieňa na metabolity, ktoré sa následne začleňujú do metabolických dráh, ktoré vedú k tvorbe nových látok alebo k anorganickým konečným produktom (CO2, NH3, H2O, atď.).

Biologická degradácia toxických zlúčenín mikroorganizmami je už celosvetovo rozšírená. V porovnaní s konvenčnými metódami (chemické, tepelné, fyzikálne) je to oveľa lacnejšie a možno ho použiť pre väčšie množstvá kontaminovanej pôdy alebo sedimentov s jednoduchou aplikáciou in-situ.

Naše bakteriálne konzorciá microlive® dokážu extrahovať širokú škálu potenciálne toxických prvkov (PTP)  s ich využitím ako potravy a rozložiť ich na zlúčeniny bezpečné pre životné prostredie. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, potvrdili sme jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch – vrátane 50 priemyselných minerálov, ktoré boli vyčistené s účinnosťou nad 90 % a samotná technológia sa osvedčila počas viacerých operácií biologického lúhovania v rámci EÚ.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať  – a prosím pozrite si náš prospekt o renovácií plynární.