Čo riešime

Využitie banského odpadu

Množstvo odpadu (hlušiny) v ťažobnom a banskom sektore v Európe predstavuje až 29% všetkého produkovaného odpadu, ktorý vzniká z viac ako 400 miliónov ton materiálu. Tento materiál predstavuje hrozbu pre naše životné prostredie a zdravie – no stále je plný cenných minerálov, kovov a iných prvkov, ktoré môžu byť opätovne zužitkované. Navyše, kovy obsiahnuté v odpade majú často oveľa vyšší obsah v porovnaní s rudami, ktoré sa v súčasnosti ťažia.

Ekonomická a ekologická úprava takýchto banských odpadov je nevyhnutná: Biolúhovanie s využitím našich bakteriálnych konzorcií microlive® a vhodne prispôsobených živín ekocomplex® pre extrakciu kovov a ďalších prvkov pre znovuzískanie obsiahnutých cenných minerálov.

Biomining je rozšírený už viac ako 50 rokov no najmä mimo EÚ.  a Doteraz sa používal takmer výlučne na získavanie medi a zlata zo sulfidických rúd. Čile sa vyvinulo na významného priekopníka v oblasti biolúhovania v priemyselnom meradle. Biolúhovanie prebieha aj v USA, Austrálii, Afrike, Mexiku a Brazílii. Niektoré z týchto operácií sa zameriavajú aj na ťažobný odpad. V súčasnosti sa približne 5 % svetových zásob zlata a 20 % medi získava pomocou biominingu. Okrem medi a zlata sa zo sulfidov / sulfidového odpadu získava aj kobalt, nikel, zinok a urán.

Naše bakteriálne konzorciá microlive® dokážu ekologicky extrahovať veľké množstvo kovov, polokovov a nekovov z rôznych odpadových materiálov (pozostávajúcich aj z oxidov, kremičitanov, hydroxidov, uhličitanov atď.) Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, potvrdili sme jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch – vrátane 50 priemyselných minerálov, ktoré boli vyčistené s účinnosťou nad 90 % a samotná technológia sa osvedčila počas viacerých operácií biologického lúhovania v rámci EÚ.

Veľmi špeciálnou aplikáciou našej technológie je spracovanie hlušiny a predovšetkým silicifikovaných horninových zvyškov po ťažbe uhlia. Na základe takýchto zvyškov z ťažby čierneho uhlia môžeme vyrobiť náš vysoko kvalitný bio|me|stimulant microfertile® s jedným z našich bakteriálnych konzorcií  microlive®.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.