Čo riešime

Ťažba kovov, polokovov a nekovov

Celosvetovo sa neustále zvyšuje dopyt po surovinách – pričom zároveň klesá výnos z ťažby a obsah rudy v primárnych zdrojoch. To vedie k vysokým nákladom pri ťažbe surovín konvenčnými metódami, čím zároveň  závislosť od dovozu vo všetkých odvetviach naďalej rastie – to vedie k ďalším negatívnym vplyvom na životné prostredie – a následne k čoraz menšej spoločenskej akceptácii ťažby surovín = začarovaný kruh

S InnoBioTech®, ekolive ponúka inovatívnu ekologickú a ekonomickú metódu extrakcie pre takmer všetky prvky, ktoré sa uvoľňujú z hornín a iných nosných materiálov. Zvyšuje mieru ťažby, znižuje náklady a mnohými spôsobmi chráni naše životné prostredie – predovšetkým preto, že miestne zdroje možno využívať efektívne.

Toto sa deje pomocou biolúhovania s využitím našich bakteriálnych konzorcií microlive® a vhodne prispôsobených živín ekocomplex® – prispôsobených špecifickým požiadavkám cieľového prvku, ktorý sa má extrahovať

Biomining je rozšírený už viac ako 50 rokov no najmä mimo EÚ.  a Doteraz sa používal takmer výlučne na získavanie medi a zlata zo sulfidických rúd. Čile sa vyvinulo na významného priekopníka v oblasti biolúhovania v priemyselnom meradle. Biolúhovanie prebieha aj v USA, Austrálii, Afrike, Mexiku a Brazílii. Niektoré z týchto operácií sa zameriavajú aj na ťažobný odpad. V súčasnosti sa približne 5 % svetových zásob zlata a 20 % medi získava pomocou biominingu. Okrem medi a zlata sa zo sulfidov / sulfidového odpadu získava aj kobalt, nikel, zinok a urán.

Naše bakteriálne konzorcia microlive® dokážu ekologicky extrahovať veľké množstvo kovov, polokovov a nekovov z rôznych odpadových materiálov (pozostávajúcich aj z oxidov, kremičitanov, hydroxidov, uhličitanov atď.) Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov, potvrdili sme jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch – vrátane 50 priemyselných minerálov, ktoré boli vyčistené s účinnosťou nad 90 % a samotná technológia sa osvedčila počas viacerých operácií biologického lúhovania v rámci EÚ.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.