Čo riešime

Zlepšenie priemyselných nerastov

Všetko, čo potrebujeme pre každodenný život, je buď z minerálov vyrobené, alebo jeho výroba závisí od minerálov. Denne potrebujeme enormné množstvá priemyselných nerastov, vo väčšine prípadov vysokokvalitných nerastov bez kovových nečistôt. Ale dochádzajú nám zdroje.

Tomuto problému dokážeme čeliť vylepšením priemyselných minerálov s nízkou kvalitou  pomocou odstránenia nežiadúcich prímesí vo forme kovov. 

Biolúhovanie našimi bakteriálnymi konzorciami microlive® a vhodne prispôsobených živín ekocomplex® slúži pre uvoľňovanie nežiadúcich prímesí (kovov a ďalších prvkov), a pre čistenie a zvyšovanie kvality priemyselných minerálov.

Naše bakteriálne konzorciá  microlive®  dokážu extrahovať veľké množstvo kovov, polokovov a nekovov z rôznych surovín (oxidy, silikáty, hydroxidy, uhličitany atď.) ekologickým spôsobom. Našu technológiu sme zaregistrovali ako EÚ patent  na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu organických látok pomocou heterotrofných mikroorganizmov a  potvrdili jej použiteľnosť na viac ako 100 rôznych materiáloch. 

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.