BioSanácia

Pôda je nevyhnutným základom pre život ľudí, zvierat a rastlín. Úrodné pôdy sú výsledkom dlhých fyzikálnych, chemických a biologických procesov. Mnohé pôdy sú však ohrozené starými priemyselnými a komerčnými nehnuteľnosťami, v ktorých sa používali látky nebezpečné pre životné prostredie, ako aj nehnuteľnosťami, na ktorých sa spracovával alebo skladoval odpad. Okrem kontaminovaných lokalít priemyselného rozvoja existujú aj kontaminované lokality v dôsledku bombardovania, vojenského využívania pôdy a výroby výzbroje. Aby sa predišlo nebezpečenstvám pre ľudí a životné prostredie, kontaminované lokality sa musia nielen monitorovať, ale predovšetkým udržateľne – a ideálne priamo na mieste – sanovať. To isté platí pre obnovu starých baní a kyslú banskú vodu v a zo starých banských štôlní.

Za týmto účelom sa z kontaminovaných pôd odstraňujú znečisťujúce látky. Takýmito látkami sú – v závislosti od predchádzajúceho priemyselného použitia – napr. potenciálne toxické prvky (PTE), minerálne oleje alebo polycyklické aromatické uhľovodíky (skrátene: PAH alebo PAH), niekedy aj kyanidy. V tomto môžu zohrávať dôležitú úlohu biologické procesy; využívajú katabolickú všestrannosť mikroorganizmov na rozklad alebo premenu takýchto zlúčenín.

ekolive rieši takéto záťaže bioaugmentáciou, veľkoplošnou kultiváciou bakteriálnej biomasy mikroorganizmov so schopnosťou rozkladať uhľovodíky a iné kontaminanty, pridávaním biogénnych prvkov vo forme hnojív (biostimulácia).

Máme osvedčené zmiešané konzorciá baktérií – microlive®, účinné v priemyselnom meradle, špeciálnu technológiu na množenie a odolnosť voči nesterilným priemyselným podmienkam, overenú odolnosť voči kyanidu a potenciálne toxickým prvkom (PTE), nutričné a aktivačné riešenia šité na mieru – ekocomplex®, a skúsenosti z ex-situ a in-situ prevádzok v oblasti biodegradácie. Spoločnosť ekolive navyše toto riešenie prvýkrát na svete v priemyselnom meradle aplikovala na priemyselnú biodegradáciu kontaminantov na projektoch na Slovensku a v Nemecku – a dosiahla viac ako 95 % účinnosť pri odstraňovaní kontaminantov.

ekolive tiež podala európsku patentovú prihlášku na environmentálnu stabilizáciu baní a odstraňovanie povrchového znečistenia, pričom tento druh bioremediácie využíva najmä na riešenie banských kontaminovaných lokalít.

>>Tu nájdete relevantnú literatúru, správy, štúdie a vedecké publikácie na danú tému.