BioStimulanty

Spotrebitelia sa v dôsledku rastúceho strachu o svoje zdravie čoraz viac obávajú o bezpečnosť potravín, o čoraz väčší nárast potravinových zvyškov a o environmentálne problémy. Toto zvýšenie povedomia ich viedlo k tomu, aby uprednostňovali potravinárske výrobky bez chemikálií. Od vypuknutia pandémie COVID-19 si ľudia začali viac uvedomovať zdravé organické potraviny, čo následne vyvolalo potrebu biologických vstupov, ako sú biohnojivá a biostimulanty.

Súčasné narastajúce používanie chemických hnojív a pesticídov v rastlinnej výrobe spôsobuje mnohé environmentálne a zdravotné problémy. Štruktúra pôdy a strata úrodnosti sú jednou z hlavných príčin degradácie pôdy a považujú sa za hlavnú hrozbu pre pestovanie plodín a potravinovú bezpečnosť budúcich generácií.   

Bezpečné a ekologické technológie by mohli pomôcť pri udržateľnej obnove degradovanej pôdy. Bakteriálne inokulum môže obnoviť úrodnosť degradovanej pôdy. Tieto mikroorganizmy zvyšujú biologickú dostupnosť živín fixáciou dusíka a mobilizáciou najdôležitejších živín (fosfor, draslík a železo) v pestovaných rastlinách a optimalizujú štruktúru pôdy zlepšením ich agregácie a stability.

Poľnohospodári by mohli nahradiť svoje chemické hnojivá zvyškami výluhu z ekologického biolúhovania ekolive s heterotrofnými mikroorganizmami. Okrem toho môže ekolive biosolubilizovať humínové kyseliny z hnedého uhlia, čo optimalizuje zásobovanie rastlín živinami, podporuje až 100% zvýšenie výnosu, sprevádzané znížením používania hnojív a pesticídov až o 30%, čo vedie k lepšiemu a zdravšiemu rastu zelenej trávy, okrasných plodín, poľnohospodárskych plodín a lesov, ďalej ku zvýšeniu schopnosti pôdy zadržiavať vodu, čím sa podstatne zníži spotreba vody.

Naše produkty na bioošetrenie sú pôdne a rastlinné biostimulanty, ktoré zlepšujú rast rastlín o 100 % a sušinu rastlín o 400 %.

Sú cennou zmesou:

  • baktérií a ich výživy – ktoré zlepšujú chuť ovocia/zeleniny, zdravie a rast rastlín, obnovujú pôdnu mikroflóru a zlepšujú príjem živín rastlinami;
  • organických kyselín vrátane vysoko hodnotných humínových/fulvových kyselín;
  • rozpustených prírodných minerálov, ktoré predstavujú mikro a makroživiny dôležité pre rastliny (Fe, Cu, Mg, Zn, N, P, K, C atď.).

>> Tu nájdete náš leták na túto tému.

>> Tu nájdete výskumnú správu „Skúšky rastu rastlín s použitím produktov získaných z biologického lúhovania“, ktorú vykonala ekolive s Biorenewables Development Centre.

>> Tu nájdete relevantnú literatúru, správy, štúdie a vedecké publikácie na danú tému.