BioLúhovanie
Nové, mimoriadne lukratívne obchodné príležitosti pre lokálne ložiská nerastných surovín a ťažobné lokality – spracovanie primárnych a sekundárnych priemyselných nerastov
Ďalšie informácie
BASF Innovation Hub 2022
spoločnosť ekolive vyhrala jednu z dvoch prvých cien vo veľkom finále BASF Innovation Hub 2022
Videozáznam
BioStimulanty
Optimalizované biologické posilňovače rastlín a pôdy – obnovujú mikrobióm – zvyšujú úrodnosť a výnosy
Ďalšie informácie
Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award
spoločnosť ekolive vyhrala prvý ročník Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award
Ďalšie informácie
BioRemediácia
Priemyselná biodegradácia kontaminantov – dočistenie kontaminovaných pôd a povrchov – in-situ a ex-situ
Ďalšie informácie
Predošlé
Ďalšie

Veľké ambície...potrebujú inovatívne riešenia...

ekolive je prvým a popredným poskytovateľom eko-inovatívnej metódy biolúhovania certifikovanej EÚ/ETV (InnoBioTech®) na spracovanie odpadu/minerálov/pôdy pomocou baktérií.

To umožňuje objavovať nové zdroje surovín alebo dať rôznym priemyselným odpadom druhú šancu, čím sa nahrádzajú nebezpečné metódy ťažby a spracovania, eliminujú sa environmentálne riziká trvalo udržateľným spôsobom a vyrábajú sa biostimulanty/organické hnojivá – nahradia agrochemikálie a zvýšia výnosy v ekologickom poľnohospodárstve a zároveň obnovia mikrobióm v pôde.

ekolive je ekologická, inovatívna, s pridanou hodnotou, rozsah
a prínos našej inovatívnej technológie k dosahovaniu
globálnych cieľov udržateľnosti je mimoriadny.

Ocenenia a overenia

Náš ekoinovačný proces biolúhovania bol overený ako jedna z iba 15 technológií v oblasti „Materials, Waste & Resources“ Európskou komisiou v rámci “ECO-INNOVATION at the heart of European policies”. Overená technológia je technológia, ktorá prešla procesom overenia a získala vyhlásenie o overení. To znamená, že overovací orgán skontroloval všetky výsledky testov, ktoré podporujú výkon technológie, aby skontroloval, či sú údaje dôveryhodné, konzistentné, majú dobrú kvalitu a či pokrývajú dôležité aspekty výkonu technológie.

V septembri 2021 bola naša spoločnosť ekolive vybraná spomedzi 144 analyzovaných start-upov a scale-upov ako jeden z „5 top startupov poskytujúcich bioremediačné riešenia“ na svete.

V septembri 2022,naša spoločnosť ekolive  vyhrala prvý ročník súťaže Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award: With their technology, they contribute to 11 of the 17 Sustainable Development Goals, making them the inspiring sustainable innovators the jury was looking for. Súťaž je organizovaná jednou z najlepších svetových poľnohospodárskych univerzít Wageningen University & Research (NL).

V októbri 2022, bola naša spoločnosť ekolive ocenená CircLean label za našu aktívnu účasť na aktivitách priemyselnej symbiózy v rámci CircLean network – Európska sieť pre spoločnosti a MSP (Malé a Stredné podniky) pre priemyselnú symbiózu.

V novembri 2022, naša spoločnosť ekolive získala jednu z dvoch prvých cien v Grand Finále súťaže organizovanej BASF Innovation Hub 2022.

Centrum rozvoja bio-obnoviteľných zdrojov v Dunningtone(UK) vykonalo a overilo naše biostimulanty z overeného procesu biologického lúhovania v testoch, kde sledovali ich vplyv na rast a vývoj rastlín. Správu nájdete tu.

Naše biostimulanty sme nechali analyzovať a overiť v  LUFA Nord-West; taktiež sú zahrnuté v Holandskom zozname vstupov pre ekologické poľnohospodárstvo vytvoreného Výskumným ústavom ekologického poľnohospodárstva FiBL.

Kontaktujte nás