Bio|me|stimulanty
Optimalizované biologické posilňovače rastlín a pôdy – obnovujú mikrobióm – zvyšujú úrodnosť a výnosy – umožňujúci prechod na regeneratívne poľnohospodárstvo
Ďalšie informácie
Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award
spoločnosť ekolive vyhrala prvý ročník Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award
Ďalšie informácie
BioLúhovanie
Nové, mimoriadne lukratívne obchodné príležitosti pre lokálne ložiská nerastných surovín a ťažobné lokality – spracovanie primárnych a sekundárnych priemyselných nerastov
Ďalšie informácie
EIT Food RisingFoodStars
EIT Food schválilo členstvo ekolive v asociácii RisingFoodStars iVZW dňa 15.05.2023.
Ďalšie informácie
BioRemediácia
Priemyselná biodegradácia kontaminantov – dočistenie kontaminovaných pôd a povrchov – in-situ a ex-situ
Ďalšie informácie
BASF Innovation Hub 2022
spoločnosť ekolive vyhrala jednu z dvoch prvých cien vo veľkom finále BASF Innovation Hub 2022
Videozáznam
Previous slide
Next slide

Veľké ambície...potrebujú inovatívne riešenia...

ekolive je prvým a popredným poskytovateľom eko-inovatívnej metódy biolúhovania certifikovanej EÚ/ETV (InnoBioTech®) na spracovanie minerálov a pôdy pomocou baktérií.

To umožňuje objavovať nové zdroje surovín alebo dať rôznym priemyselným odpadom druhú šancu, čím sa nahrádzajú nebezpečné metódy ťažby a spracovania, eliminujú sa environmentálne riziká trvalo udržateľným spôsobom a vyrábajú sa biostimulanty/organické hnojivá – nahradia agrochemikálie a zvýšia výnosy v ekologickom poľnohospodárstve a zároveň obnovia mikrobióm v pôde.

ekolive je ekologická, inovatívna, s pridanou hodnotou, rozsah
a prínos našej inovatívnej technológie k dosahovaniu
globálnych cieľov udržateľnosti je mimoriadny.

Ocenenia a overenia

Náš ekoinovačný proces biolúhovania bol overený Európskou komisiou ako jedna z iba 20 technológií v oblasti „Materiály, odpady a zdroje“ v rámci programu ECO-INNOVATION at the heart of European policies. Overená technológia je technológia, ktorá prešla overovacím procesom podľa normy ISO 17020 a získala vyhlásenie o overení. To znamená, že overovací orgán preskúmal všetky výsledky testov preukazujúcich výkonnosť technológie, aby sa ubezpečil, že údaje sú dôveryhodné, konzistentné a kvalitné a že pokrývajú dôležité aspekty výkonnosti technológie.

V septembri 2021 bola naša spoločnosť ekolive vybraná spomedzi 144 analyzovaných start-upov a scale-upov ako jeden z „5 top startupov poskytujúcich bioremediačné riešenia“ na svete.

V septembri 2022,naša spoločnosť ekolive  vyhrala prvý ročník súťaže Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award: With their technology, they contribute to 11 of the 17 Sustainable Development Goals, making them the inspiring sustainable innovators the jury was looking for. Súťaž je organizovaná jednou z najlepších svetových poľnohospodárskych univerzít Wageningen University & Research (NL).

V októbri 2022, bola naša spoločnosť ekolive ocenená CircLean label za našu aktívnu účasť na aktivitách priemyselnej symbiózy v rámci CircLean network – Európska sieť pre spoločnosti a MSP (Malé a Stredné podniky) pre priemyselnú symbiózu.

V novembri 2022, naša spoločnosť ekolive získala jednu z dvoch prvých cien v Grand Finále súťaže organizovanej BASF Innovation Hub 2022.

Centrum rozvoja bio-obnoviteľných zdrojov v Dunningtone(UK) vykonalo a overilo naše bio|me|stimulanty z overeného procesu biologického lúhovania v testoch, kde sledovali ich vplyv na rast a vývoj rastlín. Správu nájdete tu.

Naše bio|me|stimulanty sme nechali analyzovať a deklarovať, okrem iného LUFA Nord-West a ÚKZUZ; boli tiež zahrnuté do holandského a európskeho zoznamu vstupov FiBL a zaradené do zoznamu UKSUP.

Kontaktujte nás