Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award
spoločnosť ekolive vyhrala prvý ročník Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award
Ďalšie informácie
BioStimulanty
Optimalizované biologické posilňovače rastlín a pôdy – obnovujú mikrobióm – zvyšujú úrodnosť a výnosy
Ďalšie informácie
EIT Food RisingFoodStars
EIT Food schválilo členstvo ekolive v asociácii RisingFoodStars iVZW dňa 15.05.2023.
Ďalšie informácie
BioLúhovanie
Nové, mimoriadne lukratívne obchodné príležitosti pre lokálne ložiská nerastných surovín a ťažobné lokality – spracovanie primárnych a sekundárnych priemyselných nerastov
Ďalšie informácie
BASF Innovation Hub 2022
spoločnosť ekolive vyhrala jednu z dvoch prvých cien vo veľkom finále BASF Innovation Hub 2022
Videozáznam
BioRemediácia
Priemyselná biodegradácia kontaminantov – dočistenie kontaminovaných pôd a povrchov – in-situ a ex-situ
Ďalšie informácie
Previous slide
Next slide

Veľké ambície...potrebujú inovatívne riešenia...

ekolive je prvým a popredným poskytovateľom eko-inovatívnej metódy biolúhovania certifikovanej EÚ/ETV (InnoBioTech®) na spracovanie odpadu/minerálov/pôdy pomocou baktérií.

To umožňuje objavovať nové zdroje surovín alebo dať rôznym priemyselným odpadom druhú šancu, čím sa nahrádzajú nebezpečné metódy ťažby a spracovania, eliminujú sa environmentálne riziká trvalo udržateľným spôsobom a vyrábajú sa biostimulanty/organické hnojivá – nahradia agrochemikálie a zvýšia výnosy v ekologickom poľnohospodárstve a zároveň obnovia mikrobióm v pôde.

ekolive je ekologická, inovatívna, s pridanou hodnotou, rozsah
a prínos našej inovatívnej technológie k dosahovaniu
globálnych cieľov udržateľnosti je mimoriadny.

Ocenenia a overenia

Náš ekoinovačný proces biolúhovania bol overený Európskou komisiou ako jedna z iba 20 technológií v oblasti „Materiály, odpady a zdroje“ v rámci programu ECO-INNOVATION at the heart of European policies. Overená technológia je technológia, ktorá prešla overovacím procesom podľa normy ISO 17020 a získala vyhlásenie o overení. To znamená, že overovací orgán preskúmal všetky výsledky testov preukazujúcich výkonnosť technológie, aby sa ubezpečil, že údaje sú dôveryhodné, konzistentné a kvalitné a že pokrývajú dôležité aspekty výkonnosti technológie.

V septembri 2021 bola naša spoločnosť ekolive vybraná spomedzi 144 analyzovaných start-upov a scale-upov ako jeden z „5 top startupov poskytujúcich bioremediačné riešenia“ na svete.

V septembri 2022,naša spoločnosť ekolive  vyhrala prvý ročník súťaže Feike Sijbesma Sustainable Innovation Award: With their technology, they contribute to 11 of the 17 Sustainable Development Goals, making them the inspiring sustainable innovators the jury was looking for. Súťaž je organizovaná jednou z najlepších svetových poľnohospodárskych univerzít Wageningen University & Research (NL).

V októbri 2022, bola naša spoločnosť ekolive ocenená CircLean label za našu aktívnu účasť na aktivitách priemyselnej symbiózy v rámci CircLean network – Európska sieť pre spoločnosti a MSP (Malé a Stredné podniky) pre priemyselnú symbiózu.

V novembri 2022, naša spoločnosť ekolive získala jednu z dvoch prvých cien v Grand Finále súťaže organizovanej BASF Innovation Hub 2022.

Centrum rozvoja bio-obnoviteľných zdrojov v Dunningtone(UK) vykonalo a overilo naše biostimulanty z overeného procesu biologického lúhovania v testoch, kde sledovali ich vplyv na rast a vývoj rastlín. Správu nájdete tu.

Naše biostimulanty sme nechali analyzovať a deklarovať, okrem iného LUFA Nord-West a ÚKZUZ; boli tiež zahrnuté do holandského a európskeho zoznamu vstupov FiBL a zaradené do zoznamu UKSUP.

Kontaktujte nás