Partneri

Úspechy a ocenennia ekolive by nebolo možné dosiahnuť bez vzájomnej dôvery a spolupráce, ako aj podpory zo strany našich partnerov a partnerských spoločností a organizácií.

Hlavní partneri:

Asociácia výrobcov organických hnojív (AVOH) bola založená v roku 2022 s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe organického poľnohospodárstva a vytvoriť príležitosti pre všetkých slovenských výrobcov organických hnojív a organických prostriedkov pre ochranu rastlín. Jedna z hlavných úloh Asociácie je vytváranie partnerstiev s ministerstvami a orgánmi štátnej správy, privátnymi subjektami a obdobnými združeniam doma a v zahraničí, za účelom komercializácie, prezentácie, popularizácie a výmeny skúseností.

ekolive je členom AVOH od mája 2023.

Artemis Project je sociálny podnik založený na kolektíve podnikateliek zameraných na prevratné zmeny v globálnom ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozvoji v oblasti baníctva. Artemis podporuje agilné a inovatívne obchodné výsledky medzi podnikateľmi a ťažobnými riešeniami, ktoré sa snažia dosiahnuť skutočný súlad ESG s použitím ESG ako imperatívu pre zmenu, zlepšenú obchodnú výkonnosť, ktorej výsledkom bude lepší svet.

Darina Štyriaková, konateľ spoločnosti ekolive, je súčasťou tohto kolektívu.

C-SINK je európsky projekt na podporu rozsiahleho odstraňovania atmosférického CO2 (CDR) a pomáha udržať zvýšenie teploty pod 2°C prostredníctvom siedmich technológií. Účelom projektu C-SINK je dodať kompletný balík návrhov vypracovaných na podporu nového alebo upraveného európskeho právneho/regulačného rámca s cieľom priniesť na trh vysokokvalitné CDR. Tento balík bude obsahovať predbežné normy (vo formáte CEN) pokrývajúce požiadavky a metodiky na odber vzoriek, testovanie a QMS (ISO9000), na ktorých sa majú vybudovať systémy monitorovania, podávania správ a overovania.

ekolive je súčasťou tohto projektu, ktorý prispieva k biologickej fixácii CO2.

Sieť CircLean: Európska sieť podnikov a malých a stredných podnikov pre priemyselnú symbiózu je projekt realizovaný spoločnosťou Technopolis Group s konzorciom partnerov zloženým z Trinomics, International Synergies Ltd. a Arctik v mene GR GROW Európskej komisie. Účelom siete CircLean je zmobilizovať priemyselné odvetvia a príslušné zainteresované strany, aby prekonali bariéry prijatia priemyselnej symbiózy v Európe a využili potrebné obchodné príležitosti na splnenie týchto výziev. ekolive je súčasťou tejto siete.

ekolive sa podieľa na rôznych aktivitách COST v osobe svojej konateľky Darina Štyriakovej:

CA21134 – Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

CA22138 – REMINDNET: Recovery of Mining District Network

COST (European Cooperation in Science and Technology) je financujúca agentúra pre výskumné a inovačné siete. Naše akcie pomáhajú spájať výskumné iniciatívy v celej Európe a umožňujú vedcom rozvíjať svoje nápady zdieľaním ich s kolegami. To podporuje ich výskum, kariéru a inovácie.

ekolive je podporovaná EIT Food, ktoré je podporované Europskym Inštitútom pre Inováciu a Tachnológiu (EIT).

EIT Food je popredná európska iniciatíva v oblasti inovácií v oblasti potravín, ktorá sa usiluje o to, aby bol potravinový systém udržateľnejší, zdravší a dôveryhodnejší. EIT Food trénoval ekolive tím a podporoval ekolive pri validácii jej podnikania v oblasti BioStimulanty a pri zabezpečovaní medzinárodných ochranných známok.

Od mája 2023 je ekolive hrdým členom združenia EIT Food RisingFoodStars.

EIT RawMaterials je najväčším konzorciom v sektore surovín na svete. Jej víziou je premeniť suroviny na hlavnú silu Európy. EIT RawMaterials podporuje našu spoločnosť ekolive od začiatku jej cesty – od podnikateľského nápadu až po realizáciu podnikateľského plánu.

EIT RawMaterials je podporované EIT, ktoré je orgánom Európskej únie.

FB-Flüssigboden GmbH je mladá, dynamická spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2016 a pevne sa etablovala na trhu ako poskytovateľ systémov pre tekutú pôdu.

FB-Flüssigboden GmbH nevyrába tekutú pôdu sama, ale umožňuje podnikateľom, mestám a obciam vyrábať tekutú pôdu najvyššej kvality.

Vďaka úzkej spolupráci s ekolive na mnohých projektoch sú obe spoločne schopné vyčistiť takmer všetky kontaminované pôdy v jednom pracovnom kroku a znovu ich použiť ako tekutú pôdu.

Horizontom 2020 financovaný KET4CleanProduction (KET4CP) je projekt, ktorý  financuje prevratné inovácie vytvárajúce trh, ktoré podporujú rast európskeho biohospodárstva. Projekt udelil dvom malým a stredným podnikom finančné prostriedky na spoluprácu s BDC a ďalšími európskymi technologickými centrami pri riešení výziev v oblasti čistej výroby a komercializácii nerozikovosti biologických produktov a procesov. Bluegene Technologies (UK) a ekolive (Slovensko) boli ocenené za prácu na výskumných projektoch čistejšej, ekologickejšej a efektívnejšej výroby v spolupráci s: BDC (UK), RISE (Švédsko) and Bay Zoltán (Maďarsko).

Köster GmbH je certifikovaná spoločnosť odpadového hospodárstva s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti sanácie environmentálnych záťaží a výstavby skládok odpadov. Na sanáciu nebezpečných kontaminovaných lokalít, vytváranie skládok a preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia spojila spoločnosť Köster odborné znalosti vysoko špecializovaného tímu s dlhoročnými skúsenosťami v „Centre kompetencií pre environmentálne technológie“. Keď príde na remediáciu kontaminovaných lokalít alebo udržateľnú sanáciu pôdy, Köster sa spolieha na odbornosť ekolive.

Od roku 2016 je MassChallenge Switzerland, ktorá je súčasťou globálnej siete inovátorov MassChallenge, lídrom v pomoci startupom v celej Európe s rastom ich podnikania zrýchlením 610 startupov v rôznych odvetviach, ktoré vyzbierali viac ako 985 miliónov USD. startup akcelerátor, ktorý akceptuje startupy z akéhokoľvek odvetvia a v roku 2023 sa skladá z agnostického programu a 4 tratí špecifických pre dané odvetvie: Sustainable Food, Sustainable Industry, Climate Solutions a HealthTech.

25. mája 2023, MassChallenge Švajčiarsko oznámilo 112 začínajúcich startupov pozvaných do programu Accelerator 2023; ekolive je jedným z nich.

Dňa 13. apríla 2023 bola ekolive udelená prvá cena v kategórii „ECO Startups“ v rámci ocenenia ENVIRO ATLAS 2023. Cenou ATLAS chce Nadácia VÚB vyzdvihnúť dôležité úsilie tých, ktorí sa rozhodli niesť bremeno záchrany našej planéty.

Nadácia VÚB sa pripája k aktivitám svojej materskej VÚB banky, ktorá je zelenou bankou a podporuje ochranu životného prostredia na Slovensku v rôznych oblastiach a rôznymi dostupnými formami podnikania a spoločenskej zodpovednosti. Nadácia VÚB sa tejto téme naplno venuje a podporuje ochranu životného prostredia na Slovensku.

S cieľom podporiť zakladateľov pri rozširovaní ich spoločností a zdôrazniť dôležitosť sociálne, ekologicky a sociálne relevantných obchodných modelov, BMW Foundation Herbert Quandt inicioval akceleračný program RESPOND s podporou popredného európskeho inovačného a start-up centra UnternehmerTUM. Akcelerátor RESPOND je prvý program na podporu zodpovedného vedenia a udržateľných obchodných modelov v súlade s Agendou OSN 2030.

ekolive bol pozvaný a bol súčasťou skupiny RESPOND Accelerator Startups Cohort 2022.

RIS-CuRE projekt (“Bezodpadové zhodnocovanie medenej hlušiny v regióne ESEE”), pod vedením slovinského stavebného inštitútu ZAG ,sa zameriava na vytvorenie siete zainteresovaných strán hodnotového reťazca Cu v regióne ESEE s cieľom propagovať inovatívnu službu ťažby kovov s nulovým odpadom (Cu, Ag, As, Au a REE) z odpadov z ťažby Cu, ktoré vznikli počas minulých ťažobných činností . To prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti v regióne a bude slúžiť ako zdroj kovov pre EÚ. V rámci projektu ekolive čistí banské odpady na ich ďalšie využitie v stavebných výrobkoch.

StartLife umožňuje zakladateľom budovať a pestovať potravinárske a agrotech startupy s udržateľným vplyvom. V roku 2010 bola na Wageningen University & Research založená StartLife s cieľom budovať, podporovať a financovať začínajúce podniky, ktoré rozvíjajú prelomové technológie v potravinárstve a poľnohospodárstve a vytvárajú udržateľný vplyv.

Spoločnosť ekolive bola vo februári 2023 pozvaná spoločnosťou StartLife, aby využila výhody StartLife à la Carte, podporného programu šitého na mieru pre začínajúce firmy v oblasti Food a AgriTech, ktoré sú vhodné pre trh produktov a chcú využiť ekosystém StartLife na urýchlenie svojho podnikania.

Victory Organics d.o.o je chorvátska spoločnosť založená v roku 2018 a nedávno licencovaná na výrobu, distribúciu a obchod s hnojivami, vrátane výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti biotechnológie.

Spoločnosť predtým obchodovala pod názvom Victory Minerals d.o.o. a v tomto čase zrealizovali rôzne pilotné projekty biologického lúhovania kremenného piesku s odbornými znalosťami od ekolive.

Dnes sa Victory Organics d.o.o. zameriava na výrobu s know-how ecolive novej generácie biostimulantov s cieľom dosiahnuť zmenu paradigmy v riešení výživy rastlín v réžii ekologického výrobného procesu.

Vyšehrád pre udržateľnosť alebo V4SDG bola vytvorená, aby sa stala organizáciou, ktorá pripravuje cestu k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja v strednej a východnej Európe. Zakladatelia si uvedomili, že aktéri udržateľnosti v regióne nie sú dostatočne prepojení, najmä naprieč sektormi, a nie sú dobre integrovaní do globálneho hlavného prúdu záležitostí udržateľnosti. V4SDG, založená v roku 2018, sa rozrástla na neziskovú organizáciu viac ako 30 mladých profesionálov pracujúcich na týchto cieľoch – vrátane výkonnej riaditeľky spoločnosti ekolive Dariny Štyriakovej.