Spoločnosť

ekolive je prvým a popredným poskytovateľom novej ekologickej metódy biolúhovania na ekologické uvoľňovanie prvkov, rozklad organických znečistenia a výrobu cenných ekologických „živých“ bio|m|stimulantov pre rastliny a pôdu.

Vďaka tejto inovatívnej biologickej technológii, ekolive rieši environmentálne riziká a čistí kontaminované prostredie znečistené potenciálne toxickými prvkami (PTP) a organickými látkami. Dáva druhý život rôznym priemyselným odpadom, nahrádza nebezpečné metódy ťažby a spracovania nerastných surovín a čistí priemyselné minerály od kovov ekologickým a ekonomickým spôsobom. Za našim „švajčiarskym vojenským  nožom“ je príroda a jej mikrobiologické samoliečiace sily, ktoré ekolive využíva a ktoré dokáže masívne stimulovať.

ekolive je start-up špecializovaného tímu skúsených biotechnológov, geológov a obchodných vývojárov. Spoločnosť bola založená v roku 2018 v Košiciach na Slovensku a odvtedy sa rýchlo rozvinula smerom k priemyselnému a komerčnému využitiu svojich technológií. Zakladatelia start-upu a držitelia IP sú zároveň jeho spolumajiteľmi.

V roku 2019 sa v prvom veľkom priemyselnom pilotnom projekte v Slovinsku preukázala trhová zrelosť našej technológie Biolúhovania s heterotrofnými baktériami na zušľachťovanie priemyselných minerálov

V roku 2020 ďalší veľký pilotný projekt v Nemecku preukázal trhovú vyspelosť našej Bioremediačnej technológie  pre čistenie  kontaminovaných pôd ex-situ; Vyčistené zeminy by sa potom namiesto skládkovania (DK III) mohli použiť na výrobu tekutej zeminy v stavebníctve. I

Začiatkom roka 2021 nasledovali v Nemecku prvé komerčné aplikácie in-situ na remediáciu pozemku v centre mesta silne kontaminovanej kyanidmi a PAH, ako aj priemyselného pozemku kontaminovaného dechtovými olejmi. 

V roku 2022 sme uviedli na trh naše bio|m|stimulanty ekofertile® and mikrofertile® spolu s našimi partnermi Köster GmbH and Victory Organics d.o.o..