Tím

ekolive je start-up tvorený špecializovaným tímom skúsených biotechnológov, geológov a obchodných vývojárov – podporovaný radou poradcov.

Ing. Darina Štyriaková, PhD. – Výkonný riaditeľ spoločnosti ekolive s.r.o. a ekolive Germany GmbH, zakladateľ, držiteľ IP, PhD v odbore biotechnológií; 15 rokov skúseností v oblasti biominingu, bioúpravy surovín a bioremediácie znečistenia potenciálne toxickými prvkami (PTP). Naposledy bola odbornou asistentkou na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach a je odbornou výskumnou pracovníčkou na Slovinskom národnom stavebnom inštitúte.

Ing. Jaroslav Šuba, PhD. – Operačný manažér, Co-Founder, IP-holder, PhD in Biotechnologies; zakladateľ, držiteľ IP, PhD v odbore biotechnológií; 15 rokov skúseností v oblasti biominingu, bioúpravy surovín a bioremediácie znečistenia potenciálne toxickými prvkami (PTP). V poslednom období pôsobil ako vedecký pracovník na Oddelení aplikovanej technológie nerastných surovín (ATNS) Geologického ústavu Dionýza Štúra so zameraním na monitorovanie, hodnotenie a sanáciu environmentálnych rizík.

Dr.Sc. Ing. Iveta Štyriaková – Vedúca výskumu a vývoja; vyštudovala geologické inžinierstvo s titulom PhD v odbore mineralógia a environmentálne technológie. Iveta pracovala ako vedecká pracovníčka na Katedre biotechnológie minerálov ÚG SAV, kde v roku 2004 dosiahla vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Je špecialistkou s 30-ročnými skúsenosťami v riadení Bioremediácie v prevádzke a monitorovaní fyzikálno-chemických a mikrobiologických parametrov. Naposledy bola vedúcou oddelenia aplikovanej technológie nerastných surovín (ATNS) Geologického ústavu Dionýza Štúra, kde pracovala na projektoch environmentálneho monitoringu a rozvoja priemyselných a environmentálnych technológií. Iveta je štátnou odborníčkou pre geologický výskum, geologické environmentálne štúdie a geochemické práce.

Ing. Marta Prekopová, PhD. – Koordinátor vedeckých projektov; Geológ, PhD. v Sedimentológii. 20 rokov skúseností v geológii. Naposledy pôsobila ako odborná asistentka na Technickej univerzite v Košiciach, Ústav geovied (výučba, výskum). Skúsenosti s koordináciou a riadením medzinárodných projektov.

Bernd Diermann – Obchodný manažér a generálny riaditeľ spoločnosti ekolive Germany GmbH; po ukončení školenia ako špecialista na spracovanie údajov v spoločnosti Nixdorf Computer AG odišiel Bernd na niekoľko rokov do spoločnosti Peacock Computer AG – posledných niekoľko rokov pracoval ako zástupca riaditeľa oddelenia pre kľúčových zákazníkov. Od roku 1996 vybudoval a úspešne riadil niekoľko spoločností ako konateľ a spolumajiteľ. V tejto oblasti prináša  do ekolive 30-ročné skúsenosti.

Wolfgang Haager – cca. 30 rokov skúseností na rôznych pozíciách riadenia predaja v rôznych odvetviach, väčšinou ako reprezentant zahraničných spoločností a/alebo Vedúci predaja, napr. v T-Systems, Kapsch/Alcatel a Kamstrup.

Naša poradná rada pozostáva z nezávislých odborníkov, ktorí radia a podporujú ekolive. Pomáhajú nám so strategickým poradenstvom v obchodných a technologických otázkach.