ekofertile®
soil

Biostimulanty ekofertile® sa vyrábajú biolúhovaním piesku (pH cca 4,5) prírodnými probiotickými baktériami ako Lactobacillus, Bifidobacterium a Lactococcus. Ide o mikroorganizmy podporujúce rast rastlín, ktoré aktivujú pôdny život – čo následne urýchľuje premenu organickej hmoty na zvýšenú produkciu humusu, skracuje vegetačné obdobie, zlepšuje pôdne podmienky pre väčšiu koreňovú hmotu, zvyšuje výnos vďaka lepšej dostupnosti živín a zlepšuje pôdne podmienky pre lepšia kvalita úrody.

V pôde naše biostimulanty posilňujú alebo rehabilitujú mikrobióm. Zatiaľ čo bežné tekuté posilňovacie prostriedky je možné v koreňovej oblasti aplikovať len v obmedzenej miere, ekofertile® soil sa primiešava do ornice a stáva sa súčasťou koreňovej oblasti. Obsiahnuté organické kyseliny a humínové kyseliny sú veľmi stabilné a vytvárajú v pôde ílovo-humusové komplexy, ktoré viažu vodu a živiny. Pôsobia proti abiotickému stresu a nedostatku vody.

Probiotické baktérie mliečneho kvasenia obsiahnuté v ekofertile® soil zlepšujú pôdu, posilňujú imunitný systém rastlín a ich obranyschopnosť proti abiotickému stresu a potenciálnym chorobám a podporujú rast rastlín. Použitie ekofertile® soil prispieva k udržateľnému zachovaniu funkčnosti a výkonnosti pôdy pri zníženom používaní pesticídov a hnojív. Týmto spôsobom sa dá ušetriť značné množstvo hnojív a zároveň sa môže dlhodobo chrániť biodiverzita a pôda.

Na zlepšenie pôdy použite asi 100 kg ekofertile® soil na hektár; zapracovanie do ornice.
Jednorazová aplikácia pred výsevom.

>> Tu nájdete náš leták o ekofertile®.
>> Tu nájdete náš informačný list na tému biostimulanty.

>> Tu je výskumná správaPlant growth trials using products derived from bioleaching“ od ekolive z Biorenewables Development Centre.