Natural Resources SK Ufuk Önerbay 25. marca 2024

Pre prírodné zdroje

  • S našou metódou biolúhovania InnoBioTech® meníme ťažobný priemysel a iné priemyselné odvetvia závislé od nerastných surovín a ponúkame trvalo udržateľné riešenia pre opätovné použitie a dostupnosť nerastov/minerálov ako druhotných surovín.
  • Sanujeme pôdy, ktoré boli kontaminované priemyselnou činnosťou alebo znehodnotené nadmerným používaním agrochemikálií – in situ a ex-situ. Fytoremediáciu urýchľujeme aj podporou vitalizácie rastlín a pôdy, čím zaisťujeme zvýšenie jej efektivity až do 300%.