Raw Materials SK Ufuk Önerbay 25. marca 2024

Biolúhovanie surovín

S naším biolúhovaním InnoBioTech® meníme ťažbu a iné priemyselné odvetvia závislé od surovín a ponúkame trvalo udržateľné riešenia pre opätovné použitie a dostupnosť nerastov/minerálov ako druhotných nerastných surovín.

Kremičitý Piesok (Slovensko)

Kremičitý Piesok (Rumunsko)

Piesok (Chorvátsko)

Sľuda (USA)

Kaolín (Slovensko)

Bentonit (Slovensko)

Z nekvalitných rúd získavame cenné minerály (Co, Cu, Ni, Zn …) pomocou nášho EU/ETV certifikovaného ekologického biolúhovania InnoBioTech® pomocou heterotrofných baktérií. Na rozdiel od tradičných metód, ktoré využívajú toxické chemikálie, v našom procese používame prírodné heterotrofné mikroorganizmy, aby sme zaistili ochranu životného prostredia a bezpečnosť.