Environment SK Ufuk Önerbay 25. marca 2024

Bioremediácia životného prostredia

Mnohé pôdy sú ohrozené alebo už poškodené starými priemyselnými a komerčnými nehnuteľnosťami/prevádzkami, v ktorých sa používali látky nebezpečné pre životné prostredie, alebo sú pozemkami, na ktorých sa spracovával alebo skladoval odpad. Navyše poľnohospodárska pôda bola a je vyčerpaná a znehodnocovaná nadmerným používaním agrochemikálií.

Sanujeme pôdy, ktoré boli kontaminované priemyselnou činnosťou alebo poškodené nadmerným používaním hnojív.

Fytoremediáciu urýchľujeme aj podporou vitalizácie rastlín a pôdy, čím zaisťujeme zvýšenie jej efektivity až do 300 %.