Imprint SK Markus 31. marca 2024
Odtlačok

ekolive s.r.o.
Americká trieda 3
SK-040 13 Košice | Slovensko

Tel: +421 55 230 478 0
Fax: +421 55 230 478 0

IČO: 44 154 089 – Okresný súd Košice I
DPH: SK2022617421
Výkonný riaditeľ: Darina Štyriaková

ekolive Germany GmbH
Humperdinckweg 12
D-33102 Paderborn | Nemecko

Tel.: +49 5251 297 219 0
Fax: +49 5251 530 4983

Okresný súd Paderborn HRB 15314
DPH: DE344467202
Výkonný riaditeľ: Darina Štyriaková