InnoBioTech®

Jedna technológia – trojitý dopad – ambiciózna vízia S prírodou pre prírodu: udržateľné poľnohospodárstvo, obehové hospodárstvo a nulové znečistenie.

Umožňujeme individuálnu transformáciu poľnohospodárstva a výstup zo začarovaného kruhu rastúcej závislosti od agrochemikálií.

Náš príspevok k transformácii poľnohospodárstva
až do
% Vyšší výnos a zvýšenie kvality
až do
% Zvýšená imunita voči chorobám
až do
% Zníženie poľnohospodárskych nákladov
až do
% Zvýšenie indexu kvality pôdy
až do
% Zvýšenie mikrobiálnej diverzity v pôde
až do
% Zvýšenie kapacity akumulácie vody
až do
% Zvýšenie obsahu cukru a BRIX
až do
% Zvýšenie dostupnosti Mg, P, K a fixácie dusíka v pôde
až do
% Zníženie závislosti na konvenčných hnojivách
až do
% Zvýšenie odolnosti voči abiotickému stresu (mráz, chlad, sucho, teplo)
až do
% Zvýšenie organického a mikrobiologického uhlíka v pôde
až do
% Zníženie emisií CO2
Náš príspevok k obehovej ekonomike
Zabezpečenie surovín

Bojujeme so surovinovou krízou a pomáhame znižovať kritické závislosti a emisie CO2 spojené s dovozom/prepravou.

Zlepšenie surovín

Zabraňujeme nenávratnému plytvaniu vyčerpateľnými nerastnými surovinami, redukujeme nerastné odpady a premieňame ich na využiteľné druhotné suroviny.

Nové toky výnosov

Vytvárame nové hodnoty a zdroje príjmov prostredníctvom spracovania použitých nerastov a zvyšujeme ekonomickú efektívnosť a rast prostredníctvom trvalo udržateľného využívania zdrojov.

Náš príspevok k nulovému znečisteniu
Chránené ekosystémy

Usilovne pracujeme na zastavení začarovaného kruhu a zabezpečujeme, aby sa zdroje využívali, opätovne využívali alebo aktualizovali – nie plytvanie, čím sa znižuje tlak na obmedzené zdroje našej planéty a podporuje sa udržateľnejšia budúcnosť pre všetkých.

Čisté pôdy

Naša inovatívna a úplne ekologická technológia zlepšuje kvalitu minerálov a pôdy, rieši environmentálne riziká a čistí kontaminované prostredie.

Menej vstupov znečisťujúcich látok

Naša technológia InnoBioTech® neprodukuje žiadny odpad. Navyše naše inovatívne procesy biolúhovania nielen omladzujú materiály, ale tiež zvyšujú ich hodnotu, uľahčujú ich opätovné použitie a znižujú vplyv ťažby na životné prostredie.

InnoBioTech®

S prírodou pre prírodu. Prirodzene ekologické a udržateľné.

ekolive vyvinula patentovanú technológiu ekologického biolúhovania, ktorá replikuje prirodzený proces tvorby pôdy mikrobiálnym zvetrávaním minerálov.

InnoBioTech® je patentovaná EU/ETV certifikovaná ekologická metóda ťažby a spracovania nerastných surovín. Prvý svojho druhu na svete sa používa na zušľachťovanie primárnych minerálov nízkej kvality a recykláciu sekundárnych materiálov.

Touto technológiou vyrábame aj naše ekologické bio¦me¦stimulanty.

Čo robíme?

Nekvalitné primárne minerály a druhotné suroviny upgradujeme na kvalitné minerály a materiály a zároveň vyrábame vysoko účinné ekologické bio¦me¦stimulanty pre regeneračné, organické a konvenčné poľnohospodárstvo.

ekolive prispieva k transformácii poľnohospodárskeho a ťažobného priemyslu tým, že ponúka riešenia na regeneratívnu transformáciu, zabezpečenie zdrojov a nulové znečistenie pomocou svojej technológie InnoBioTech®.

Suroviny

Biolúhovanie pre obehové hospodárstvo

Životné prostredie

Bioremediácia pre nulové znečistenie

Poľnohospodárstvo

Bio¦me¦stimulanty pre poľnohospodárstvo

Náš tím

10
PhD v odbore biotechnológie
Ing. Darina Štyriaková, PhD
Zakladateľ a generálny riaditeľ
6
PhD v Sedimentológii
Ing. Marta Prekopová, PhD
Koordinátor vedeckých projektov
Bernd Diermann
Manažér pre akvizíciu partnerov
Reyyan_webpage
Master of Science - MSc. Študent na univerzite v Kasseli a vo Fulde
Reyyan Gübür
Stážista
1
PhD v odbore biotechnológie
Ing. Jaroslav Šuba, PhD
Prevádzkový manažér a spoluzakladateľ
Team Photos
PhD v odbore politológia; MA v odbore marketing a ekonómia
Dr. Markus Klein
Člen dozornej rady a COO
Doris
MA v odbore environmentálne technológie a inžinierstvo
Doris Kraljić
Vedúci vedeckých projektov
Gökce_webpage
Ekonóm v rozvoji podnikania | PhD výskumník
Gökçe Kalkan
Stážista
2
PhD v odbore mineralógia a environmentálne technológie
Dr.Sc. Ing. Iveta Štyriaková
Vedúci výskumu a vývoja
Thomas Kummer
Člen poradnej rady
Milan Lacko
Technický zamestnanec

Rezonancia médií

© 2024 ekolive s.r.o. / ekolive Germany GmbH