Network SK Markus 14. marca 2024

Naša sieť

Úspech a úspechy ekolive by neboli možné bez plodnej a dôveryhodnej spolupráce a podpory, ako aj podpory od rôznych partnerov a partnerských spoločností a organizácií.

Nadácia „Šanca na zmenu“ sa zameriava na ekonomické posilnenie a finančné začlenenie zambijských podnikateľov v celej krajine.

Nadácia verí v transformačnú silu posilnenia komunít prostredníctvom agropodnikania. Presadzovaním udržateľných poľnohospodárskych postupov a podporou začínajúcich agropodnikateľov má za cieľ vytvoriť trvalú zmenu vo vidieckych oblastiach. Nadácia „Šanca na zmenu“ zasieva semená pozitívnej zmeny, jeden poľnohospodársky podnikateľ za druhým.

Od marca 2024 ekolive spolupracuje s nadáciou „Šanca na zmenu“ s cieľom podporiť transformáciu poľnohospodárstva v Zambii.


Zväz slovenských výrobcov organických hnojív (AVOH) vznikol v roku 2022 s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe ekologického poľnohospodárstva a vytvárať príležitosti pre všetkých slovenských výrobcov organických hnojív a prípravkov na biologickú ochranu plodín. Jednou z hlavných úloh združenia je vytváranie partnerstiev s ministerstvami a štátnymi správami, súkromnými inštitúciami a podobnými združeniami doma i v zahraničí za účelom komercializácie, prezentácie, popularizácie a výmeny skúseností.

ekolive je členom AVOH od mája 2023.

Artemis Project je sociálny podnik založený na kolektíve podnikateľiek zameraných na prevratné zmeny v globálnom ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozvoji v oblasti baníctva. Artemis podporuje agilné a inovatívne obchodné výsledky medzi podnikateľkami a ťažobnými spoločnosťami, ktoré sa snažia prejsť od dodržiavania ESG k používaniu ESG ako imperatívu skutočnej zmeny, zlepšenej obchodnej výkonnosti, ktorej výsledkom je lepší svet.

Súčasťou tohto kolektívu je Darina Štyriaková, konateľka ekolive.


C-SINK je európsky projekt na podporu rozsiahleho odstraňovania atmosférického CO2 (CDR) a pomáha udržať zvýšenie teploty pod 2 °C prostredníctvom siedmich technológií. Účelom projektu C-SINK je dodať kompletný balík návrhov vypracovaných na podporu nového alebo upraveného európskeho právneho/regulačného rámca s cieľom priniesť na trh vysokokvalitné CDR. Tento balík bude obsahovať predbežné normy (vo formáte CEN) pokrývajúce požiadavky a metodiky na odber vzoriek, testovanie a QMS (ISO9000), na ktorých sa majú vybudovať systémy monitorovania, podávania správ a overovania.

ekolive je súčasťou tohto projektu, ktorý prispieva k biologickej fixácii CO2.


Sieť CircLean: Európska sieť podnikov a malých a stredných podnikov pre priemyselnú symbiózu je projekt realizovaný spoločnosťou Technopolis Group s konzorciom partnerov zloženým z Trinomics, International Synergies Ltd. a Arctik v mene GR GROW Európskej komisie.

Účelom siete CircLean je zmobilizovať priemyselné odvetvia a príslušné zainteresované strany, aby prekonali bariéry prijatia priemyselnej symbiózy v Európe a využili potrebné obchodné príležitosti na splnenie týchto výziev.

ekolive je súčasťou tejto siete.

ekolive sa podieľa na rôznych aktivitách COST v osobe svojej konateľky Dariny Štyriakovej:

CA21134 – Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

CA22138 – REMINDNET: Recovery of Mining District Network

COST (European Cooperation in Science and Technology) je agentúra financujúca výskumné a inovačné siete. Naše akcie pomáhajú spájať výskumné iniciatívy v celej Európe a umožňujú vedcom rozvíjať svoje nápady zdieľaním ich s kolegami. To podporuje ich výskum, kariéru a inovácie.

ekolive podporuje EIT Food, podporovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT).

EIT Food je popredná európska iniciatíva v oblasti inovácií v oblasti potravín, ktorá sa usiluje o to, aby bol potravinový systém udržateľnejší, zdravší a dôveryhodnejší. EIT Food koučoval tím a podporoval ekolive pri overovaní jej aktivít BioStimulants a pri zabezpečovaní medzinárodných ochranných známok.

Od mája 2023 je ekolive hrdým členom združenia EIT Food RisingFoodStars.


EIT RawMaterials je najväčšie konzorcium v sektore surovín na svete. Jej víziou je premeniť suroviny na hlavnú silu Európy.

EIT RawMaterials podporuje ekolive od začiatku jej cesty – od podnikateľského nápadu až po implementáciu podnikateľského plánu – propaguje a vedie.

EIT RawMaterials podporuje EIT, orgán Európskej únie.

 

FB-Flüssigboden GmbH je mladá, dynamická spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2016 a pevne sa etablovala na trhu ako poskytovateľ systémov pre tekutú pôdu.

FB-Flüssigboden GmbH nevyrába tekutú pôdu sama, ale umožňuje podnikateľom, mestám a obciam vyrábať tekutú pôdu najvyššej kvality.

Vďaka úzkej spolupráci s ekolive na mnohých projektoch sú obe spoločne schopné vyčistiť takmer všetky kontaminované pôdy v jednom pracovnom kroku a znovu ich nainštalovať ako tekutú pôdu.


Projekt KET4CleanProduction (KET4CP) financovaný z programu Horizont 2020 financuje inovácie, ktoré menia hru a vytvárajú trh, ktoré podporujú rast európskeho biohospodárstva. V rámci projektu boli udelené finančné prostriedky dvom malým a stredným podnikom na vyriešenie výziev v oblasti čistej výroby a na odstránenie rizika komercializácie biologických produktov a procesov.

Bluegene Technologies (UK) a ekolive (Slovensko) boli ocenené za prácu na výskumných projektoch čistejšej, ekologickejšej a efektívnejšej výroby v spolupráci s: BDC (UK), RISE (Švédsko) a Bay Zoltán (Maďarsko).

Köster GmbH je certifikovaná spoločnosť zaoberajúca sa odpadovým hospodárstvom s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti sanácie kontaminovaných lokalít a výstavby skládok.

Na sanáciu nebezpečných kontaminovaných lokalít, vytváranie skládok a preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia spojila spoločnosť Köster odborné znalosti vysoko špecializovaného tímu s dlhoročnými skúsenosťami v „Centre kompetencií pre environmentálne technológie“.

Pokiaľ ide o sanáciu kontaminovaných miest alebo trvalo udržateľnú sanáciu pôdy, spoločnosť Köster sa spolieha na odborné znalosti spoločnosti ekolive.

Od roku 2016 je MassChallenge Switzerland, ktorá je súčasťou globálnej siete inovátorov MassChallenge, lídrom v pomoci startupom v celej Európe s rastom ich podnikania zrýchlením 610 startupov vo viacerých odvetviach, ktoré vyzbierali viac ako 985 miliónov dolárov na financovaní.

Ich vlajkovou loďou je počiatočný akcelerátor startupov, ktorý akceptuje startupy z akéhokoľvek odvetvia, a v roku 2023 sa skladá z agnostického programu a 4 špecifických odvetví: Udržateľné potraviny, Trvalo udržateľný priemysel, Climate Solutions a HealthTech.

25. mája 2023, MassChallenge Švajčiarsko oznámilo 112 začínajúcich startupov pozvaných do programu Accelerator 2023; ekolive je jedným z nich.


Dňa 13. apríla 2023 bola ekolive udelená prvá cena v kategórii „ECO Startups“ v rámci ocenenia ENVIRO ATLAS 2023. Cenou ATLAS chce Nadácia VÚB vyzdvihnúť dôležité úsilie tých, ktorí sa rozhodli niesť bremeno záchrany našej planéty.

Nadácia VÚB sa pripája k aktivitám svojej materskej VÚB banky, ktorá je zelenou bankou a podporuje ochranu životného prostredia na Slovensku v rôznych oblastiach a rôznymi dostupnými formami podnikania a spoločenskej zodpovednosti. Nadácia VÚB sa tejto téme naplno venuje a podporuje ochranu životného prostredia na Slovensku.

S cieľom podporiť zakladateľov pri rozširovaní ich spoločností a zdôrazniť dôležitosť sociálne, ekologicky a sociálne relevantných obchodných modelov iniciovala BMW Foundation Herbert Quandt akceleračný program RESPOND s podporou popredného európskeho inovačného a start-up centra UnternehmerTUM. Akcelerátor RESPOND je prvý program na podporu zodpovedného vedenia a udržateľných obchodných modelov v súlade s Agendou OSN 2030.

ekolive bol pozvaný a bol súčasťou skupiny RESPOND Accelerator Startups Cohort 2022.

Projekt RIS-CuRE („Zeroodpadové zhodnocovanie medenej hlušiny v regióne ESEE“) pod vedením Zavod za gradbenistvo Slovenije, ZAG (Slovinský národný stavebný a stavebný inštitút), má za cieľ vytvoriť sieť zainteresovaných strán hodnotového reťazca Cu. v regióne ESEE s cieľom propagovať inovatívnu službu bezodpadovej ťažby kovov (Cu, Ag, As, Au a REE) z ťažobných odpadov Cu, ktoré vznikli pri minulých ťažobných aktivitách. To prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti v regióne a bude slúžiť ako zdroj kovov pre EÚ.

V rámci projektu ekolive čistí banské zvyšky pre ďalšie využitie v stavebných výrobkoch.

StartLife umožňuje zakladateľom budovať a pestovať potravinárske a agrotech startupy s udržateľným vplyvom. V roku 2010 bola na Wageningen University & Research založená StartLife s cieľom budovať, podporovať a financovať začínajúce podniky, ktoré rozvíjajú prelomové technológie v potravinárstve a poľnohospodárstve a vytvárajú udržateľný vplyv.

Spoločnosť ekolive bola vo februári 2023 pozvaná spoločnosťou StartLife, aby využila výhody StartLife à la Carte, podporného programu šitého na mieru pre startupy v oblasti Food a AgriTech, ktoré sú vhodné na trh s produktmi a chcú využiť ekosystém StartLife na urýchlenie svojho podnikania.

Victory Organics d.o.o je chorvátska spoločnosť založená v roku 2018 a má licenciu na výrobu, distribúciu a obchod s hnojivami, vrátane výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti biotechnológie.

Spoločnosť predtým obchodovala pod názvom Victory Minerals d.o.o. a v tejto dobe zrealizovali rôzne pilotné projekty biolúhovania kremenného piesku s odbornosťou ekolive.

Dnes sa Victory Organics d.o.o zameriava na výrobu s know-how ekolive novej generácie biostimulantov s cieľom dosiahnuť zmenu paradigmy v riešení výživy rastlín v réžii ekologického výrobného procesu.

Visegrád for Sustainability alebo V4SDG bol vytvorený, aby sa stal organizáciou, ktorá pripravuje cestu k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja (SDG) v strednej a východnej Európe. Zakladatelia si uvedomili, že aktéri udržateľnosti regiónu nie sú dostatočne prepojení, najmä naprieč sektormi, a nie sú dobre integrovaní do globálneho hlavného prúdu záležitostí udržateľnosti.

V4SDG, založená v roku 2018, sa rozrástla na neziskovú organizáciu viac ako 30 mladých profesionálov pracujúcich na týchto cieľoch – vrátane generálnej riaditeľky ekolive Dariny Štyriakovej.